Poradenství

Společnost REKA PLUS, s.r.o. je regionálním poradenským střediskem Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR

  • Aktivní poradenská činnost v oblasti bydlení
  • Pomoc při zakládání SVJ, bytových družstev
  • Informace o legislativních změnách, připomínkování návrhů zákonů v oblasti bydlení
  • Aktivní lobbying

 www.bytovadruzstva.cz