Řízení investic

Řízení investičních projektů je služba určená pro subjekty, které se rozhodly realizovat menší investiční akce, případně rekonstrukce a opravy, ale nedisponují potřebnou odbornou kapacitou pro jejich řízení. Zároveň žádají profesionální přístup zkušených odborníků z externí firmy a zaměří se pouze na manažerské řízení akce. 
Nabídka je zaměřena jak na oblast územního a projektového řízení zakázky včetně případného řízení dodavatele, tak i na zabezpečení dodávky stavebních prací a výběru a koordinace všech subdodavatelů.

  • předprojektová příprava a projektová dokumentace
  • zajištění stavebního povolení
  • stavební dozor při realizaci
  • organizace kolaudačního řízení
  • koordinace předání investiční akce
  • výběr a koordinace subdodavatelů
  • pomoc se zajištěním financování