Správa nemovitostí

Zajišťujeme komplexní správu nemovitostí a to jak technickou, tak administrativní a finanční. Veškeré služby zajišťujeme zásadně prostřednictvím vlastních, profesionálních zaměstnanců, subdodavatele využíváme pouze na dílčí odborné práce.

Administrativní správa
Je souhrn služeb, jejímž předmětem je zejména zajištění administrativně – formálního chodu budovy.

 • Předpis a inkaso nájemného, fondu oprav, stanovení záloh na služby spojených s provozem bytů
 • Vypracování nájemních smluv a Evidenčních listů
 • Pravidelný kontakt s nájemci, vyřizování jejich požadavků
 • Prověřování provedených plateb nájemci v pravidelnýchintervalech
 • Upomínání dlužníků, jejich evidence
 • Vedení evidence nájemníků
 • Zpracování prohlášení vlastníka
 • Pasportizace majetku
 • Zastupování klienta vůči třetím osobám (jednání s dodavateli médií, pojišťovnami apod.)
 • Realizace výběrových řízení
 • Reporting

Technická správa

Finanční (ekonomická) správa