Vedení účetnictví

Účetnictví pro své zákazníky vedeme zásadně prostřednictvím vlastních zaměstnanců - nepoužíváme externí subjekty.

  • Roční vyúčtování služeb
  • Evidence nákladů SVJ, vyúčtování fondu oprav
  • Porovnání nákladů a výdajů na bytovou jednotku
  • Zpracování daňového přiznánízákazníka